facebook

הודעות ופרסומים

הודעות ופרסומים של מבקר המדינה בנושא מימון מפלגות

​החלטות עקרוניות:

הודעות ופרסומים:​

 הודעות ופרסומים

 •  
 • הודעת מבקר המדינה בדבר מימון המונים - גיוס תרומות מהציבור והענקת תשורות לתורמים

  11/7/2018

  מבקר המדינה מודיע כי חל איסור על מתן תשורות לתורמים במסגרת מימון המונים

   
 • פרסום דוח על תוצאות ביקורת החשבונות של המתמודדים בפריימריז לתפקיד יו"ר מפלגת העבודה

  26/6/2018

  מבקר המדינה פרסם היום דוח על תוצאות ביקורת החשבונות של המתמודדים בבחירות המקדימות לתפקיד יו"ר מפלגת העבודה הישראלית שהתקיימו ביולי 2017

   
 • בחירות לרשויות המקומיות - שאלות ותשובות

  30/5/2018

  בכל מקרה של סתירה בין האמור לעיל לבין הוראות החוק וההנחיות, יש לנהוג לפי הוראות החוק וההנחיות.

   
 • עבודות תחזוקה באתר האינטרנט היום ה- 30.4.2018

  30/4/2018

  עקב עבודות תחזוקה היום (30.4) ייתכנו שיבושים בגלישה לאתר האינטרנט למספר דקות בין השעות 10:00-17:000

   
 • הודעה על השבתת מערכות מימון מפלגות

  21/3/2018

  מערכת מימון המפלגות למדווחים ומערכת פירסום התרומות יושבתו היום, יום רביעי ה-21.3.18 בין השעות 17:00-22:00 לצורך עבודות תחזוקה ושידרוג המערכת

   
 • פרסום דוח ​ביקורת החשבונות של סיעות: הבית היהודי, התנועה הערבית להתחדשות ורשימת האיחוד הערבי בכנסת ה-20

  5/2/2018

  מבקר המדינה פרסם היום דוח ביקורת החשבונות של הסיעות: הבית היהודי, התנועה הערבית להתחדשות ורשימת האיחוד הערבי בכנסת ה-20

   
 • עבודות תחזוקה באתר האינטרנט ב- 24.01.2018

  24/1/2018

  עקב עבודות תחזוקה באתר האינטרנט, ייתכנו בעיות בגישה אל מערכות מימון מפלגות

   
 • תחילת תקופת ההסדר לגבי המתמודד מר מורן ישראל

  28/9/2017

  מבקר המדינה, בתוקף סמכותו לפי סעיף 24א(ג) לחוק המפלגות, התשנ"ב-1992 (להלן- החוק), מודיע בזאת כי תקופת ההסדר כהגדרתה בחוק לגבי המתמודד מר מורן ישראל לגבי ...

   
 • תחילת תקופת ההסדר לגבי המתמודדת ח"כ אורלי לוי-אבקסיס

  28/9/2017

  מבקר המדינה, בתוקף סמכותו לפי סעיף 24א(ג) לחוק המפלגות, התשנ"ב-1992 (להלן- החוק), מודיע בזאת כי תקופת ההסדר כהגדרתה בחוק לגבי המתמודדת ח"כ אורלי ...

   
 • תחילת תקופת ההסדר לגבי המתמודד מר יעלון משה

  25/6/2017

  מבקר המדינה, בתוקף סמכותו לפי סעיף 24א(ג) לחוק המפלגות, התשנ"ב-1992(להלן- החוק), מודיע בזאת כי תקופת ההסדר כהגדרתה בחוק לגבי המתמודד מר משה יעלון לגבי ...

   
 • פרסום דוחות ביקורת בנושא מימון בחירות ומימון מפלגות

  18/10/2016

  כל הסיעות שהתמודדו בבחירות לכנסת (למעט עלה ירוק) סיימו את מערכת הבחירות בגירעונות

   
 • תורמים וערבים למפלגות

  25/2/2015

  איתור תרומות וערבויות שניתנו למפלגות

   
 • מערכת לדיווח על תרומות וערבויות למפלגות

  25/2/2015

  מידע למשתמשים במערכת הממוחשבת לדיווח על תרומות וערבויות למפלגות

   
 • הודעה למועמדים לתפקיד חבר הכנסת ה-20 במפלגות השונות

  21/12/2014

  הודעת מבקר המדינה למועמדים לתפקיד חבר הכנסת ה-20 במפלגות השונות

   
 • הודעת מבקר המדינה בדבר פרסום פרטים אודות ערבויות הניתנות לטובת מפלגות

  26/12/2013

  מבקר המדינה, השופט בדימוס, מר יוסף שפירא, החליט לתת גילוי לזהותם של נותני הערבויות למפלגות ולסכומי הערבויות, ולפרסם אותם

   
 • מערכות למדווחים

  1/10/2013

  דף זה מרכז את כלל מערכות הדיווח

   
 • החלטות מבקר המדינה לגבי נושאים עקרוניים בקשר להתמודדות בבחירות לרשויות המקומיות

  10/9/2013

  מבקר המדינה, השופט בדימוס, מר יוסף שפירא, פרסם את החלטותיו לגבי נושאים עקרוניים בקשר להתמודדות בבחירות לרשויות המקומיות.