facebook

משרד מבקר המדינה אבל על פטירתה של רננה גוטמן ז"ל

רננה גוטמן מונתה בשנת 1968 לממונה על ביקורת מערכת הביטחון וכיהנה בין השנים 1977-1972 כמנהלת הכללית של המשרד

​מבקר המדינה השופט (בדימוס) יוסף חיים שפירא, המנכ"ל והנהלת המשרד, אבלים על פטירתה של רננה גוטמן ז"ל, בשיבה טובה בגיל 92.


רננה גוטמן היתה פורצת דרך מהרגע שהתחילה את דרכה במשרד מבקר המדינה בשנת 1958, כשתחום העיסוק העיקרי שלה היה ביקורת מערכת הביטחון. ב-1968 היא מונתה לממונה על ביקורת מערכת הביטחון ובשנת 1972 מונתה ע"י מבקר המדינה, ד"ר יצחק ארנסט נבנצאל, למנהלת הכללית של המשרד. היא שימשה בתפקיד עד 1977.


רננה גוטמן גם פרצה את הדרך עבור נשים אל צמרת משרד מבקר המדינה ונציבות תלונות הציבור. בעקבותיה מכהנות היום במשרד המבקר שתי נשים כמנהלות חטיבה ונשים נוספות בראשות נציבות תלונות הציבור.


יהי זכרה ברוך

 

לקריאה נוספת על "הישראלית שעשתה היסטוריה ב-1972", עופר אדרת, מתוך עיתון "הארץ" מתאריך 13.10.2016.