facebook

דף הבית

חיפושאתרו פרסום של מבקר המדינה
חיפוש בפרסומי המשרד חיפוש בכל האתר
 • פרסום דוח על תוצאות ביקורת החשבונות השוטפים של הסיעות בכנסת העשרים לתקופה 1.1.17 עד 31.12.17


  הדוח מתייחס ל-16 מהסיעות בכנסת וסוקר את העודפים והגירעונות הנצברים שלהן, פרסומי תעמולה באינטרנט וברשתות החברתיות ונתונים על התרומות שקיבלו בתקופה השוטפת

   
 • סיפורה של תלונה: הזכות לפרטיות בעידן הדיגיטלי


  בעקבות פניית נציבות תלונות הציבור, משרד התחבורה שינה את נהלי הצגת פרופיל "נכה" של כרטיס הרב-קו

   
 • כוונה להתקשרות מול ספק יחיד - PAS


  משרד מבקר המדינה בוחן רכש מערכת PAS (Privileged Access Security) מתוצרת חברת סייברארק לניהול משתמשים בעלי הרשאות עודפות

   
 • דרושים/ות סטודנטים/סטודנטיות לחשבונאות - לשכת תל אביב


  למשרד מבקר המדינה ונציבות תלונות הציבור דרושים/ות 2 סטודנטים/ות לתואר ראשון או שני בחשבונאות

   
 • הוצאה חדשה ומעודכנת של "ביקורת המדינה - תורה ומדריך מקצועי"


  משרד מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור עדכן את תורת הביקורת וגיבש מדריך ביקורת חדש

   
 • משרת מתפעל/ת אתר אינטרנט וערוצי מדיה חדשה


  למשרד מבקר המדינה דרוש/ה מתפעל/ת אתר אינטרנט וערוצי מדיה חדשה. העבודה בלשכת המשרד בירושלים

   
 •  
 •  
 • פרסום דוח "מוכנות המדינה לרעידת אדמה - תשתיות לאומיות ומבנים"


  הדוח מציג תמונת מצב עדכנית לגבי הליקויים בהערכות לרעידות אדמה והוא נוסף לדוחות קודמים בנושא מוכנות לאירועי חירום

   
 • הודעת מבקר המדינה בדבר מימון המונים - גיוס תרומות מהציבור והענקת תשורות לתורמים


  מבקר המדינה מודיע כי חל איסור על מתן תשורות לתורמים במסגרת מימון המונים

   
 • מפגש בעקבות הדוח השנתי של נציבות תלונות הציבור


  אבני דרך 2017: נציבות תלונות הציבור קיימה לאחרונה אירוע חגיגי לרגל פרסום הדוח השנתי 44 של נציב תלונות הציבור

   
 • פרסום דוח שנתי 44 לשנת 2017 של נציבות תלונות הציבור


  מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור הגיש היום את הדוח השנתי מס' 44 לשנת 2017 של נציב תלונות הציבור

   
 • בחירות לרשויות המקומיות - שאלות ותשובות


  בכל מקרה של סתירה בין האמור לעיל לבין הוראות החוק וההנחיות, יש לנהוג לפי הוראות החוק וההנחיות.

   
 • פרסום דוח מיוחד "פיתוחה וחיזוק מעמדה של ירושלים"


  מבקר המדינה השופט (בדימוס) יוסף חיים שפירא פרסם היום דוח מיוחד ל"יום ירושלים"

   
 • פרסום דוח שנתי 68ג


  דוח זה, הכולל 33 פרקים, משתרע על כל המרחב שבין זכויות הפרט, איכות חייו, בריאותו ובטחונו ועד לנושאים הכרוכים בשחיתות שלטונית ומאבק למען טוהר מידות ובניצול ...

   
 • הודעת מבקר המדינה בדבר פרסום פרטים אודות ערבויות הניתנות לטובת מפלגות


  מבקר המדינה, השופט בדימוס, מר יוסף שפירא, החליט לתת גילוי לזהותם של נותני הערבויות למפלגות ולסכומי הערבויות, ולפרסם אותם

   
 • החלטות מבקר המדינה לגבי נושאים עקרוניים בקשר להתמודדות בבחירות לרשויות המקומיות


  מבקר המדינה, השופט בדימוס, מר יוסף שפירא, פרסם את החלטותיו לגבי נושאים עקרוניים בקשר להתמודדות בבחירות לרשויות המקומיות.

   
 •  יום האשה הבינלאומי

   התחברו אלינו