facebook

דף הבית

איתור מהיר של פרסומי משרד המבקר

אתרו פרסום של משרד מבקר המדינה בספריית הפרסומים הדיגיטלית

 • סגירת לשכות המשרד בחג הפסח

  9/4/2014

  הלשכות של משרד מבקר המדינה ונציבות תלונות הציבור תהיינה סגורות לרגל יציאת העובדים לחופשה מרוכזת בחג הפסח התשע"ד, מיום שני 14.04.14 עד יום שני 21.04.14 ...

   
 • פרסום דוח ביקורת פעולות הממשלה לקידום הביטחון התזונתי

  7/4/2014

  מבקר המדינה השופט (בדימוס) יוסף חיים שפירא, פרסם היום דוח ביקורת מיוחד על "פעולות הממשלה לקידום הביטחון התזונתי". חדלונה של הממשלה בתחום קידום הביטחון ...

   
 • פרסום דוח שנתי 64ב של מבקר המדינה

  12/3/2014

  מבקר המדינה השופט (בדימוס) יוסף חיים שפירא, הניח על שולחן הכנסת את דוח הביקורת השנתי מס' 64ב המתמקד במערכת הביטחון

   
 •  התחברו אלינו