facebook

דף הבית

איתור מהיר של פרסומי משרד המבקר

אתרו פרסום של משרד מבקר המדינה בספריית הפרסומים הדיגיטלית

 • פרסום דוח ביקורת פעולות הממשלה לקידום הביטחון התזונתי

  7/4/2014

  מבקר המדינה השופט (בדימוס) יוסף חיים שפירא, פרסם היום דוח ביקורת מיוחד על "פעולות הממשלה לקידום הביטחון התזונתי". חדלונה של הממשלה בתחום קידום הביטחון ...

   
 • פרסום דוח שנתי 64ב של מבקר המדינה

  12/3/2014

  מבקר המדינה השופט (בדימוס) יוסף חיים שפירא, הניח על שולחן הכנסת את דוח הביקורת השנתי מס' 64ב המתמקד במערכת הביטחון

   
 • תת ייצוג נשים בתפקידים הבכירים בשירות הציבורי

  4/3/2014

  מבקר המדינה השופט (בדימוס) יוסף שפירא, פרסם היום דוח ביקורת בנושא "ייצוג נשים בתפקידים הבכירים בשירות הציבורי"

   
 •  התחברו אלינו