facebook

לשכות המשרד תהיינה סגורות בחג הסוכות

הלשכות של משרד מבקר המדינה ונציבות תלונות הציבור תהיינה סגורות בחג הסוכות

הלשכות של משרד מבקר המדינה ונציבות תלונות הציבור תהיינה סגורות לרגל יציאת העובדים לחופשה מרוכזת בחג הסוכות התשע"ח, מיום רביעי ה- 04/10/2017 עד יום חמישי ה- 12/10/2017 (ועד בכלל).


במקרים דחופים ניתן לפנות טלפונית:

בירושלים:               050-6232880

בתל אביב:              050-6232662

בחיפה:                   050-6232725

          

נציבות תלונות הציבור - במקרים דחופים הנוגעים לטיפול בתלונות הציבור, ניתן יהיה להתקשר למספר הסלולרי 050-6232669 בין השעות 09:00-12:00.