facebook

דיווח על בקשות חופש המידע

דיווח על בקשות חופש המידע:

 

 

 

 

מס'שנת הגשהמספר אוגדןנושא הבקשה​​​תוכן הבקשההתשובה לבקשת המידע​
1​2017​1031507​דוח בעניין עיקולים שלא כדין ברשות השידור​
שלום רב
האם יש אפשרות לקבל מסמך רשמי המאשר
את הסוגיה של הטלת עיקולים שלא כדין ברשות השידור?
כך מופיע באתר משרד מבקר המדינה:
Articles/Pages/2016.12.15-IBA.aspx
בתודה ובברכה
אסף אבן-חן, עו"ד
תשובת המשרד​
2​
3​
4​
5​