facebook

מכרז פומבי 19/2017 – עוזר/ת מקצועי/ת למנהלת ההדרכה – הממונה על פיתוח תכנת הלמידה במשרד, תל אביב

מאפייני המכרז

מספר המכרז:
19/2017
סטאטוס:
סגור
בתוקף עד:
24/10/2017 00:00
סוג משרה:
למילוי משרה פנויה
יחידה מפרסמת:
משאבי אנוש

מאפייני המשרה

תואר המשרה:
עוזר/ת מקצועי/ת למנהלת ההדרכה – הממונה על פתוח תכנת הלמידה במשרד
מספר משרות מבוקש:
1
מקום המשרה:

תיאור המכרז

למשרד מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור (להלן - המשרד) דרוש/ה מועמד/ת למשרה בלשכת המשרד בתל אביב.

המודעה מיועדת לנשים ולגברים כאחד.

במכרז זה – "תואר", משמעו תואר אקדמי מוכר כהגדרתו בחוק המועצה להשכלה גבוהה, התשי"ח-1958.

מכרז פומבי 19/2017 – עוזר/ת מקצועי/ת למנהלת ההדרכה – הממונה על פיתוח תכנת הלמידה במשרד, תל אביב.

תנאים מוקדמים:

1. על המועמד/ת להיות בעל/ת תואר ראשון בטכנולוגיות למידה או תואר ראשון בחינוך עם התמחות באשכול טכנולוגיה; או לחילופין תואר ראשון כלשהו שסיים/ה בנוסף קורסים בהיקף של 120 שעות לפחות בנושאי טכנולוגיות למידה, פיתוח למידה ארגונית, פיתוח הדרכה, פיתוח לומדות.

2. על המועמד/ת להיות בעל/ת ניסיון תעסוקתי מצטבר של שלוש שנים לפחות בפיתוח הדרכה בשילוב טכנולוגיות למידה מתוקשבת.

3. על המועמד/ת להיות בעל/ת ניסיון של שלוש שנים לפחות בעבודה עם תוכנות לפיתוח למידה מתוקשבת (Storyline, Camtasia), ובעבודה במערכות LMS כאדמין מערכת, מנהל קורסים או מומחה תוכן.

דרישות התפקיד:

פיתוח לומדות ואמצעי למידה מתוקשבת על פי הצרכים המקצועיים של המשרד; סיוע בניהול ממוחשב של מערך ההדרכה המשרדי באמצעים קיימים ובאמצעות מערכת LMS; סיוע למנהלת אגף הדרכה בפיתוח קורסים, כתיבת מערכי שיעור וחומרי הדרכה; ביצוע ניהול ומעקב אחר ביצוע פעילויות למידה על פי תכנית העבודה השנתית בתחום ההדרכה, ואחר עמידת העובדים בהדרכות הנדרשות; סיוע בהוצאה לפועל של פעילויות הדרכה.

כישורים נדרשים:

בעל/ת יכולת למידה מהירה של תחומי ידע חדשים; יכולת טכנולוגית גבוהה; עיצוב ושליטה בכלים גרפיים כגון פוטושופ ופלאש יהוו יתרון; יכולת פיתוח שלד קורס ומערכי שיעור במדיות שונות - החל ממצגות משוכללות, דרך פיתוח לומדות ותרגילים ממוחשבים ועד ניהול מערך למידה באמצעות מחשב; חשיבה מקורית ויצירתית; יכולת כתיבה מתודית וניסוח בהיר; חשיבה תהליכית; יכולת פיתוח חומרי הדרכה והתאמתם לעובדי המשרד; הבנה והיכרות עם תחום ניהול הידע; שליטה בשימוש בתוכנות מחשב ייעודיות לפיתוח מוצרי הדרכה וכן, שליטה בתוכנות אופיס; יכולת תקשורת בין-אישית טובה; ידיעת השפה העברית והשפה האנגלית על בורין - קריאת והבנת מאמרים מקצועיים באנגלית ויכולת תרגום והתאמה.

מקום העבודה: תל-אביב

תנאים נוספים החלים על מכרז זה:

המשרה היא במתח דרגות 38-35, 39-38, 42-39 של הדירוג המקצועי לעובדי/ות ביקורת המדינה, והמשכורת משולמת על פי סולם המיוחד לעובדי/ות ביקורת המדינה.

דרגתו/ה של מי שייבחר/תבחר במכרז תיקבע, בין היתר, בהתחשב בניסיונו/ה וברמת השכלתו/ה.

מועמד/ת אשר התקבל/ה בחמש השנים האחרונות לעבודה במשרד מבקר המדינה אך לא סיים/מה בהצלחה את תקופת הניסיון, לא יוכל/תוכל להתמודד במכרז ולא יוזמן/תוזמן למבחני המיון.

לצורך מילוי התפקיד עשוי/ה העובד/ת להידרש לעבוד בשעות לא מקובלות ובשעות נוספות וכן כרוכה העבודה בנסיעות מחוץ למקום העבודה.

למועמדים/ות ייערכו מבחני מיון (בכתב ובמרכזי הערכה). מועמד/ת שנבחן/נה עבור משרות במשרד מבקר המדינה בשנה שקדמה למועד פרסום מכרז זה לא ייבחן/תיבחן שנית והישגיו/ה במבחנים הקודמים ישמשו לצורך מכרז זה. המשרד רשאי להזמין למרכזי ההערכה ולמבחנים בעל פה בפני ועדת הבוחנים, רק מועמדים/ות שיעברו/ תעבורנה סף שייקבע ויימצאו מתאימים/ות. בעצם הגשת המועמדות למכרזים, מביע המועמד/ת את הסכמתו/ה להשתתף במבחנים כאמור.

למועמדים/ות עם מוגבלויות ייערכו, ככל הניתן, התאמות במבחני המיון. המבקש/ת שתיערך לגביו/ה התאמה כאמור, יצרף/תצרף לטופס הבקשה למשרה פנויה את האישור המעיד על המוגבלות, יציין/תציין את סוג ההתאמה הנדרשת והנימוקים לכך.

המעוניין/נת להגיש מועמדות למשרה ימלא/תמלא, בשני עותקים, טופס בקשה למשרה פנויה (מדף 2115).

את הבקשות יש לשלוח בדואר רשום, למשרד מבקר המדינה, אגף משאבי אנוש, רח' מבקר המדינה 2, ת.ד 1081 ירושלים, ולציין על המעטפה את מס' המכרז.

על המועמדים/ות לצרף לבקשותיהם/ן העתקי תעודות המוכיחות כי הם/הן בעלי/ות ההשכלה הדרושה למכרז; בעלי/ות תעודות מחוץ לארץ, חייבים/ות להמציא עד לא יאוחר מהמועד האחרון להגשת מועמדות, אישור המחלקה להערכת תארים ודיפלומות אקדמאיים מחוץ לארץ במשרד החינוך (להלן - המחלקה). למען הסר ספק, יובהר כי מי שלא יהיה בידו/ה במועד האחרון כאמור אישור המחלקה מסיבה כלשהי וגם אם בקשתו/ה היא בטיפול, לא זכאי/ת להתמודד במכרז.

כמו כן, על המועמדים/ות לצרף לבקשותיהם/ן קורות חיים, המלצות לפי דרישה, אישורים על ניסיון בעבודה מקצועית, שמות ופרטים של ממליצים וכן תמונה שצולמה בשנה האחרונה.

התאריך האחרון להגשת מועמדות: ד' בחשוון התשע"ח, 24.10.17.

פרטים נוספים ניתן לקבל באגף משאבי אנוש של משרד מבקר המדינה בטלפון 02-6665137 או 02-6665147.

 

צפו בסרטון היכרות עם משרד מבקר המדינה ונציבות תלונות הציבור 

טופס בקשה למשרה פנויה - בגרסת Word

טופס בקשה למשרה פנויה - בגרסת PDF